HAVNDAL FJERNVARME a.m.b.a.,

Laursensvej 4, 8970 Havndal. Tlf. 86 47 09 15

www.havndalfjernvarme.dk  E-mail: hvdvarme@mail.dk

Havndal Fjernvarmes ændrer motivationstarif.

Vi varsler herved ændring med ikrafttrædelse den 01-07-2021

Vi skal alle spare på energien.

I henhold til lovgivningen skal alle danske fjernvarmeværker gøre, hvad de kan, for at spare på energien – også hos forbrugerne.

Returvand med for høj temperatur er et af de største problemer, når det gælder effektiv produktion af fjernvarme.

Det giver nemlig både ressourcespild i produktionen og øget varmetab i fjernvarmerørene. Derfor har vi brug for din hjælp til at få sænket returtemperaturen.

Det virker måske ulogisk, men jo koldere fjernvarmevandet er, når vi får det tilbage til varmeværket, jo billigere bliver varmen.

Det skyldes, at vi derved reducerer flere ting, f.eks.:

                             Forbruget af brændsel.

                             Forbruget af fjernvarmevand.

Forbruget af el til pumper i ledningsnettet

                          Varmetab til jorden.

                          Og desuden er det et plus på miljøregnskabet.

Vi håber, at motivationstariffen vil motivere/tilskynde dig som forbruger til at blive mere opmærksom på, hvordan fjernvarmen udnyttes bedst muligt

 

Sådan fungerer en motivationstarif.

Følgende vil være gældende, hvis du har en gennemsnitlig fremløbstemperatur65oC eller derover:

 Du skal betale 2 % i tillæg af varmeforbruget for hver 1oC, returtemperaturen er over 40oC med en fremløbstemperatur mellem 75°C til 65°C.

Hvis du har en gennemsnitlig fremløbstemperaturunder 65oC:

Her gradueres afkølingskravet.

Er din årlige gennemsnitlige fremløbstemperatur under 65°C, falder afkølingskravet med ½ׄ grad pr. grad som den årlige gennemsnits returtemperatur er under afkølingskravet.   

Eks: Mellem 75°C -65,0°C  frem = 40,0 °C retur    63 °C frem = 41,0 °C retur     62 °C frem = 41,5 °C retur

Er din fremløbstemperatur på 50°C er afkølingskravet 47,5°C.  Dette medfører Ikke et tillæg.

Afkølingstabel findes i bunden af dette.

Bestyrelsens mål er på lang sigt at opnå en returtemperatur mellem 30°C og 35°C , hvorved afkølingen bliver bedre.

 

Bedre afkølingen er = lavere varmeregning.

Hvis afkølingen er under den forventede returtemperatur vil du få et negativ tillæg på din regning. (Bonus).

Du vil modtage et negativ tillæg på 2 % af varmeforbruget for hver 1oC, returtemperaturen er under 40oC ved en fremløbstemperatur mellem 75°C til og med 65°C

 

 

Stiger udgifterne til fjernvarmen?

Nej, der er ikke tale om, at fjernvarmen generelt bliver dyrere. Tværtimod bliver det muligt at få din totale varme regning sat ned,

hvis man opnår en bedre afkøling end det, som vi forventer, at du kan sende det retur med.

For de forbrugere som laver en for dårlig afkøling vil den totale varmeregningen stige, da der pålægges et tillæg, en motivationstarif.

Da vi i juli 2013 indførte motivationstariffen, lagde vi ud med et afkølingskrav i mellem 49,5°C og 42 °C.

Dette krav bliver nu ændret med 2 °C, så det bliver mellem 47,5°C og 40 °C.

 

Det handler om gennemsnitstemperaturer.

Ved årsaflæsningen udregnes gennemsnitstemperaturen i det modtagne og den returnerede vandmængde.

Det er disse gennemsnitstemperaturer, der bruges til udregning af gennemsnits temperaturen for fremløbstemperatur og returtemperatur.

Tarifsystemet er indrettet, så kravet til returtemperaturen er afpasset efter den fremløbstemperatur, hver enkelt forbruger har til rådighed.

På din varmemåler kan du se både fremløbs- og returtemperaturen på fjernvarmevandet.

Men det er kun øjebliksværdier der vises ved at kigge på måleren.  For at få vist den gennemsnitlige fremløbs- og returtemperatur,

kan man trykke på en anden knap på måleren, så kommer den gennemsnitlige fremløbs- og returtemperaturen frem i displayet.

Da vi har flere forskellige målere, har vi på vores hjemmeside www.havndalfjenvamre.dk/Målerguide  en guide til hvad de forskellige visninger på måleren betyder.  

Grundlag for tarifberegningerne, er et gennemsnit af temperaturerne målt over et helt år.

 

Få kigget på dit anlæg.

Hvis du på årsopgørelsen pr. 30-06-2020 har fået et tillæg, vil vi tilbyde dig at få en vvs-installatør ud og gennemgå din installation,

for at få den indreguleret og finde eventuelle defekte dele i din installation. Dette besøg er for vores regning.

Udskiftning af evt. defekte dele er for ejeren regning. Dette tilbud gælder fra den 02-09-2020 til og med den 30-06-2021.

Selv om ændring at motivations tariffen først træder i kraft fra 01-07-2021 Vi vil råde dig til at hurtigst muligt at få gennemgået dit anlæg da du stadig risikerer at modtage et tillæg på din næste afregning

Vvs-installatøren kommer til byen fra 02-09-2020 (uge 36) og ca. 1 uge frem for at fortage målerudskiftning, så det vil være til stor hjælp hvis du har mulighed for at planlægge et besøg i den periode.

Ønsker du at gøre brug af dette tilbud bedes du ringe til varmemester Michael Thorup på telefon 86470915.

Du er også velkommen til at selv kontakte en vvs-installatør for at få gennemgået din installation.

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk